جمعه 1 مهر 1390
پاییز

برگى در باد مى‌رقصد

خواب‌هایم نارنجى مى‌شود


پاییز است.