جمعه 8 مرداد 1389
تلاشی

یکی ‌یکی می‌روند  

و تکه ‌تکه مرا با خود می‌برند 

حالا  

من 

سراسر دنیا پراکنده‌ام.